Koordinatzailea: Josemi Rico

Iraupena: 76h praktikoak. Guztira 76h

Espazio gastronomiko baten diseinua eta garapen teknikoa.
Babestutako enkargu erreal bat, ariketa libre bat edo urtero Batzorde Akademikoak proposatutako ariketa izan daiteke. Lana ikastaroko irakasle baten tutoretzapean egingo da.


HELBURUAK

Amaierako proiektuaren (7 ECTS) bidez, ikastaroaren xede diren gaitasunak eta trebetasunak eskuratu direla erakutsi behar da. Horretarako, ikasleak gutxieneko konplexutasuna izango duen proposamen unitario bat egin beharko du, ikasketetan diseinu espazialari, teknikari, prozesuari eta funtzionamenduari buruz landutako alderdi guztiak bilduko dituena.

Proiektua izan daiteke babestutako enkargu erreal bat, ariketa libre bat edo Batzorde Akademikoak urtero proposatutako gai ofizial bat. Lana ikastaroko irakasleen tutoretzapean egingo da, eta kanpoko langileek zuzendarikide izateko aukera izango dute, baldin eta egindako ikasketen jarduera arloari lotuta badaude.

Proiektua ikastaroaren parte da; beraz, ez da ikerketa tesi modura hartu behar, baina nolabaiteko ezagutza sakona erakutsi beharko da, pentsamendu kritikoak eta berritzaileak adierazteko gaitasunarekin batera.

DATAK ETA METODOLOGIA

Proiektua prestatu bitartean, gomendagarria da erreferentziak identifikatzea (bibliografikoak eta errealak), proposamen egoki bat planteatzea, eta irakasleei galderak egitea, amaierako gaia adosteko eta aholkularitza jasotzeko.

Proposamena graduondokoarekin batera egingo da, eta proiektuak zuzentzeko saioak 15 egunean behin egingo dira, gutxi gorabehera.

EBALUAZIO EPAIMAHAIA

Epaimahaia Espezialista Ikastaroko irakasleek osatuko dute.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Lanak ebaluatzeko unean, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan: kontzeptua, originaltasuna eta berrikuntza, behar espazial eta funtzionalekiko egokitasuna, eta prozesu eta garapen teknikoa.

Gastronomia Espazioen Diseinu arloko Aholkularitzako Graduondokoaren programa